Zapytanie ofertowe – koordynacja projektu

3089

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na koordynację projektu w ramach realizacji działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

Usługa obejmuje:

  • ilość godzin pracy: 40,
  • rekrutacja uczestników warsztatów plastycznych – kontakt,
  • współpraca z instytucją odpowiedzialną za organizację warsztatów,
  • przygotowanie oraz dopilnowanie podpisów na listach obecności,
  • promocję inicjatywy.

Termin realizacji zamówienia: do 26 sierpnia 2022 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert:  15 lipca 2022 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.