Ogłoszenie wyników konkursu ofert Nr 9 – wypoczynek.

9217

OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w 2020 roku.

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 9 dotację na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

  1. Nazwa podmiotu – Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” z siedzibą w Świeciu.
    Nazwa zadania publicznego – „Aktywny wypoczynek  w Tatrach”
    Wysokość przyznanych środków publicznych7.280 zł
  2. Nazwa podmiotu – Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” z siedzibą w  Nowym Dworze Mazowieckim.
    Nazwa zadania publicznego – „Klockowe L- maszyny”- warsztaty techniczne dla dzieci
    Wysokość przyznanych środków publicznych850 zł.