Edukacja na Kociewiu – nowe wydawnictwo przybliżające dziedzictwo

3665

Przygotowana publikacja przybliży trudne niekiedy dzieje szkolnictwa na Kociewiu.

Wszyscy autorzy przedstawili historię szkolnictwa kociewskiego, często wykraczając poza omawiany teren, co czyni książkę bardzo interesującą.

Książkę można znaleźć w bibliotekach na terenie Powiatu Świeckiego.

Wydawnictwo zostało wsparte z budżetu Powiatu Świeckiego ze środków przeznaczonych na promocję.