Drogi – priorytet Powiatu

16416

Od początku swojego istnienia Powiat Świecki stawiał na rozwój infrastruktury drogowej. Do realizacji zadań wynikających z ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych został utworzony Powiatowy Zarząd Dróg.

PZD w Świeciu administruje najdłuższą siecią dróg w województwie. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 594,3 km. Zarządza również 28 obiektami mostowymi o łącznej długości 622,2 mb.

Powiat Świecki jako jeden z pierwszych w kraju wyemitował obligacje komunalne z przeznaczeniem na budowę dróg. Od 2000 roku we współpracy z gminami Powiat realizuje plan drogowy. Dzięki temu oraz dzięki wysokości pozyskiwanych środków, Powiat Świecki stał się liderem w przebudowie infrastruktury drogowej. Z dniem 1 stycznia 2018 roku z inicjatywy Starosty Świeckiego, Powiat Świecki przejął, jako pierwszy w regionie, 45 kilometrów dróg wojewódzkich. Zabieg ma na celu rozpoczęcie porządkowania sieci drogowej i co najważniejsze poprawę standardu kolejnych dróg w granicach powiatu.