OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

7941

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Świeckiego w dniu 20 czerwca 2018 roku zostały podjęte uchwały w sprawie wyboru i podpisania umów z trzema podmiotami na realizację zadań z zakresu organizacji letniego wypoczynku.

Szczegóły w załączeniu….

Załączniki