Pieszo, rowerem, konno i kajakiem po Kociewiu

12616

W miniony czwartek, 1 grudnia w tczewskiej Fabryce Sztuk odbyła się konferencja poświęcona szlakom turystycznym na Kociewiu. Na zaproszenie prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, Mirosława Pobłockiego spotkali się przedstawiciele regionalnych samorządów, nadleśnictw parków krajobrazowych i towarzystw turystycznych. Przyjechali, by wysłuchać prelegentów oraz przeprowadzić dyskusję o nowoczesnym modelu tworzenia, zarządzania i właściwej promocji systemu szlaków.

Spotkanie rozpoczął gospodarz, prezes LOT KOCIEWIE i Prezydent Miasta Tczewa w jednej osobie.

Panel prezentacji i wystąpień konferencyjnych otworzył dyrektor biura LOT KOCIEWIE, Piotr Kończewski. W swojej prezentacji przedstawił historię tworzenia szlaków w Regionie, ich parametry kilometrowe oraz właściwe i niewłaściwe sposoby znakowania przez z pewnością pasjonatów, lecz z pewnością nie profesjonalistów. Ważną częścią tej prelekcji było zreferowanie ostatnich lat współpracy na tym polu pomiędzy PTTK, jednostkami samorządu terytorialnego a LOT KOCIEWIE. Druga cześć prezentacji Piotra Kończewskiego była poświęcona zagadnieniom finansowania prac serwisowych oraz tworzeniu produktu turystycznego na bazie istniejących szlaków.

Nie bez przyczyny w wystąpieniu przedstawiciela LOT KOCIEWIE został pominięty temat jednego z najważniejszych szlaków – kajakowej Wierzycy. O oznakowaniu turystycznym na tej rzece mówił w kolejnej prezentacji kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia, Marek Modrzejewski. Trzy lata temu przedsięwzięcie to zrealizowane zostało wspólnie ze starogardzkim LGD Chata Kociewia. Efektem było nie tylko profesjonalne oznakowanie szlaku, ale i budowa punktów infrastruktury turystycznej oraz promocja m.in. w postaci wydawnictw (mapy oraz szczegółowego przewodnika „Wierzyca – nurty natury, nurty kultury”) oraz wydarzeń promocyjnych (study tour dla dziennikarzy).

Szlachetnym przyczynkiem do kolejnej prelekcji była osoba ks. Janusza Pasierba. Przedstawił go dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, którego imię właśnie nosi ta edukacyjna placówka. Dyrektor Jerzy Cisewski zasadniczą cześć swojej prezentacji poświęcił rozwijającemu się Pomorskiemu Szlakowi Kulturowo-Turystycznemu im. Ks. Janusza Pasierba. To około 270 km planowanej trasy przez 3 województwa, 27 gmin, 9 powiatów. Na tych blisko trzystu kilometrach czeka wiele różnorodnych miejsc związanych bezpośrednio z osobą duszpasterza-poety i bezpośrednio związanych z pojęciem atrakcji turystycznych Pomorza.

Newralgiczne sprawy związane ze sposobem spędzania wolnego czasu  w terenie, a szczególnie terenie leśnym podjął Zbigniew Popławski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ochrona świata przyrody, kwestie ubezpieczenia i roszczeń powypadkowych oraz zanieczyszczania lasów dzikimi wysypiskami świata głośno wybrzmiały na konferencyjnej sali. Prelegent przedstawił także zebrane dowody na różnorodne sposoby znakowania szlaków – często pomysły domorosłe, siejące zamęt w głowach turystów.

Ostatnie z wystąpień było autorstwa Marty Chełkowskiej, dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Jacka Zdrojewskiego, doradcy i turystycznego eksperta z firmy TREK. Ich wspólny temat dotyczył promocji i zarządzania produktem turystycznym Wiślana Trasa Rowerowa. Działanie to jest przedsięwzięciem strategicznym pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”. Aby takie były konieczna jest nie tylko infrastruktura i nawierzchnia na miarę zachodnioeuropejskiej, ale i analiza rynku, właściwe poznanie klienta turystycznego i pakietowanie komercyjnej oferty idealnie skrojonej do jego potrzeb i wymagających oczekiwań.

Konferencja odbyła się a zakończenie sezonu turystycznego 2016, lecz co znacznie ważniejsze u progu nowego 2017. Zarówno władze stowarzyszenia LOT KOCIEWIE jak i uczestnicy konferencji wyrazili głębokie przekonanie, że spotkanie najważniejszych reprezentantów kociewskiej turystyki: władz samorządowych, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli administracji leśnej, parków krajobrazowych, członków organizacji pozarządowych związanych z tematyką oraz branżowych przedsiębiorców to dobra okazja do wymiany doświadczeń, prowadzących do konstruktywnej polemiki.

Konkluzja wynikająca z ożywionej dyskusji kończącej spotkanie zawiera się w dwóch sformułowaniach: bezpieczeństwo turystów oraz współpraca między instytucjami. Zebrani prawie w każdej wypowiedzi nawiązywali do najważniejszej cechy dobrego szlaku jakim jest zachowanie bezpieczeństwa użytkowników – zarówno w zakresie samego poruszania się, jak również komunikatów płynących z oznakowania czy infrastruktury. Zgodnie wyrażono tez opinię, że tylko współpraca instytucjonalna w tym zakresie dać może pożądane efekty, dlatego też zapowiedziano częstsze, robocze spotkania pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE, samorządami i administracją leśną.