Środki krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019, wcześniej zwane “Schetynówki”

Rządowy Fundusz Polski Ład

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego”

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla...

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie  bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc  parkingowych”

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie  bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu...

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”

W dniu 22 kwietnia 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste...

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożone przez Powiat Świecki

W odpowiedzi na OGŁOSZENIE NR 2 /2021/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu...

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożone przez Powiat Świecki

W odpowiedzi na OGŁOSZENIE NR 3/2021/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski...