Środki krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019, wcześniej zwane “Schetynówki”

Rządowy Fundusz Polski Ład

Fundusz Leśny

Dofinansowanie na przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności

Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna...

Umowy na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu podpisane

Powiat Świecki w dniu 08.11.2023 roku podpisał umowy na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C,...

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

Zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C...

Kolejne zadanie drogowe z dofinansowaniem

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim-Ostrowite” zostało przeniesione z listy rezerwowej na listę...

Powiat Świecki z dofinansowaniem na poprawę dostępności!

W dniu 11.12.2023 została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa...