Środki krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019, wcześniej zwane “Schetynówki”

Rządowy Fundusz Polski Ład

Powiat Świecki bez dofinansowania w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej...

Powiat Świecki bez dofinansowania w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej…

Powiat Świecki bez dofinansowania w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej...

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych”.

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „ Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w...

Powiat Świecki z dofinansowaniem grantu w konkursie „Cyfrowy Powiat”

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków grantowych w konkursie „Cyfrowy Powiat” współfinansowanego przez Unię Europejską...