Środki krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019, wcześniej zwane “Schetynówki”

Rządowy Fundusz Polski Ład

Fundusz Leśny

Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej...

Zakończenie realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

W dniu 27.03.2024 roku Powiat Świecki zakończył realizację dwóch zadań podnoszących bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu...

Powiat Świecki podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko – Biechowo”

Powiat Świecki w dniu 19 marca 2024 roku podpisał kolejną umowę na dofinansowanie zadania w...

Informacja dot. naboru wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej...

Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne”

W dniu 08.03.2024 roku został dokonany odbiór końcowy I etapu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego...