Urząd Marszałkowski nagrodzi młodych astronomów

123

Szczegóły wydarzenia


Konkurs fotograficzny dla najmłodszych, scenariusz pokazu astronomicznego, sztuka teatralna lub praca badawcza – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w V Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym dla dzieci i młodzieży. Na prace będą czekać do 12 maja.

Do wygrania między innymi teleskopy, lunety, kino domowe, sprzęt fotograficzny czy tablet.

Zaplanowano cztery kategorie konkursowe:

– prace indywidualne „Niebo moich marzeń” (konkurs fotograficzny dla uczniów w wieku 6-12 lat); 

– prace indywidualne „My, planetarni reżyserzy” (scenariusz pokazu astronomicznego dla uczniów w wieku 12-20 lat o maksymalnej długości 4 stron formatu A4); 

– prace zespołowe „Z teatrem w Kosmos, czyli kosmiczna kreatywność” (sztuka teatralna dla uczniów w wieku 12-16 lat, czas trwania: do 45 minut, zespół liczący do 5 osób); 

– prace zespołowe „Zgrany Astroteam” (praca badawcza dla uczniów w wieku 12-20 lat, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, zespół liczący do 5 osób).

Szczegóły, regulamin oraz załączniki do regulaminu.

http://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/30462-v-wojewodzki-konkurs-astronomiczny-dla-uczniow-szkol-z-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego