Poeci z Kociewia

106

Szczegóły wydarzenia


VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”

Kilkudziesięciu uczniów powiatu świeckiego  szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) będzie recytować wiersze poetów piszących w polszczyźnie ogólnej; związanych z Kociewiem. Tegoroczna edycja VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia”, będzie również poświęcona Wiśle. Uczniowie będą mogli zaprezentować tekst poświęcony królowej polskich rzek. Zostanie przyznana dodatkowa nagroda za recytację utworu o Wiśle. W oczekiwaniu na werdykt jury uczestnicy i opiekunowie obejrzą prelekcję z przeźroczami „Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe doliny Dolnej Wisły”, którą zaprezentuje edukator z Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Dodatkowo będzie można zobaczyć pokonkursową wystawę fotografii „Do strony rzeki, czyli Wisła w obiektywie” przygotowaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.