Matka Boża Piasecka w sztuce ludowej Kociewia

240

Szczegóły wydarzenia


R E G U L A M I N   K O N K U R S U
Współczesnej Sztuki Ludowej Kociewia, Kaszub i Borów Tucholskich
„Matka Boża Piasecka w sztuce ludowej Kociewia”

 

  • 1

Organizatorami konkursu są:

Stowarzyszenie Piaseczno Folklor Festiwal,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie,
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Zblewie.

Patronat medialny:

Radio Głos – Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej,
Kociewski Magazyn Regionalny,
Miesięcznik społeczno –  kulturalny   –  Pomerania.

 

  • 2

Cele konkursu:

– przegląd współczesnej twórczości ludowej,
– zaktywizowanie środowiska twórców ludowych,
– upowszechnienie wartości sztuki ludowej.

  • 3

Przedmiotem Konkursu są następujące dziedziny współczesnej sztuki ludowej:

– rzeźba
– płaskorzeźba
– malarstwo
– malarstwo na szkle
– haft

Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 prace.

  • 4

Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gniewie, Plac Grunwaldzki 16/17, tel. kontaktowy 58 535 25 62.

Prace konkursowe należy dostarczyć na powyższy adres do dnia 31.07.2018 r.

 

  • 5

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów Konkursu, w której skład wejdą specjaliści z zakresu sztuki ludowej.

  • 6

Przewiduje się nagrody pieniężne. Ich ilość i wysokość zależeć będzie od decyzji Komisji Konkursowej.

  • 7

O terminie i miejscu wystawy pokonkursowej uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 r. w Piasecznie podczas „Walnych Plachandrów – Kociewie 2018”.