Mama może wszystko – 2!

125

Szczegóły wydarzenia


Spotkanie informacyjne pt. „Mama może wszystko – 2!”

Organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Termin: 15 lutego 2018r.
Godziny: 10:00-13:00
Miejsce: Świecie, Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Józefa Hallera 9, sala nr 315, (II piętro)

10.00 – 10.05 Powitanie gości

10.05 – 10.25 Omówienie założeń opieki nad dziećmi do lat 3 (poddziałanie 8.4.1 RPO WK-P)

10.25 – 10.55 Oferta MONASTI Rafał Drączkowski

10.55 – 11.20 Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na założenie działalności gospodarczej

11.20 – 11.35 Przerwa kawowa

11.35 – 12.00 Oferta Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego – pożyczka na start firmy

12.00 – 12.25 Oferta Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – pożyczka na rozpoczęcie działalności

12.25 – 12.45 Zakres usług Sieci PIFE

12.45 – 13.30 Konsultacje indywidualne

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
Spotkanie współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020