Kwalifikacja wojskowa 2017

97

Szczegóły wydarzenia


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 1534 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016, poz. 1657) kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Świeckiego odbędzie się w dniach od 01 marca do 31 marca 2017 roku.

Powiatowa Komisja Lekarska powołana Zarządzeniem Nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 stycznia 2017 roku będzie przyjmowała osoby stawające do kwalifikacji wojskowej w budynku przy ul. Chmielniki 2b w Świeciu.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku mają mężczyźni urodzeni w 1998 roku oraz z rocznika starszego nie posiadający określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Przed PKL w Świeciu stawać będą również kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienie się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).

W bieżącym roku przed Powiatową Komisją Lekarską w Świeciu stanie około 660 mężczyzn i około 20 kobiet. Osoby stawające przed PKL będą miały również możliwość porozmawiania z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu. Jak wiadomo służba w wojsku nie jest obowiązkowa, jednak chętni mają możliwość zrobienia kariery w szeregach Sił Zbrojnych RP.

Stawienie się na wezwanie jest obowiązkowe, a uchylanie się od tego obowiązku skutkuje przymusowym doprowadzeniem przed Powiatową Komisję Lekarską przez Policję.