Konkurs plastyczny „Kociewie – z czym mi się kojarzy”

88

Szczegóły wydarzenia


Praca konkursowa może przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu,
„Z czym mi się kojarzy Kociewie, co jest jego wyznacznikiem”.
Rozmiar pracy konkursowej dowolny ale minimum format A4.
Technika dowolna liczy się kreatywność, mile widziane prace tworzone w formie collage z zastosowaniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i elementów nadających pracy oryginalności i przestrzeni.

W konkursie plastycznym mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym od klasy I – VIII i trzecie klasy Gimnazjów

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VIII + III klasy Gimnazjum

Każdy uczestnik konkursu najpóźniej do 19.11. 2018 r. do godz. 15:00, do pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewo, mieszczącego się w budynku Hali Sportowej w Jeżewie ul. Spacerowa 23F,
86 – 131 Jeżewo zobowiązany jest dostarczyć pracę plastyczną.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród, a także wystawa pokonkursowych prac będzie miała miejsce podczas Regionalnego Festiwalu Piosenek i Przyśpiewek Ludowych i Patriotycznych odbywającego się w dniu 28 października 2018 r. od godz. 15:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Jeżewie ul. Główna 2a.