Strona główna Uniknij kar za niedokonanie opłat – przeczytaj jak to zrobić

Uniknij kar za niedokonanie opłat – przeczytaj jak to zrobić

Obowiązek informowania o rejestracji pojazdu, zawiadomienia o jego zbyciu i nabyciu

od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania* został wydłużony z 30 do 60 dni termin na:

 • zawiadomienie o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP – nie jest to równoznaczne z jego rejestracją
 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
 • rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie dotyczy nowych pojazdów

Za niedopełnienie tego obowiązku naliczana jest kara finansowa w wysokości od 200,00 zł do 1 000,00 zł.

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu można załatwić:

 1. elektronicznie z podpisem kwalifikowanym
 2. poprzez platformę ePUAP (profil zaufany)
 3. wysyłać pocztą tradycyjną
 4. osobiście w Starostwie Powiatowym w Świeciu lub stanowiskach zamiejscowych: Jeżewo, Pruszcz Nowe.

* do czasu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Opłaty za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Starosto Powiatowe w Świeciu przypomina o terminowej wpłacie za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Termin płatności upływa 31 marca 2023 roku.

Wpłaty można realizować:

 • Przelewem na rachunki bankowe
  08 1020 1811 0000 0102 0269 3778 – Dochody Skarbu Państwa
  60 1020 1811 0000 0802 0269 3760 – Mienie Powiatu
 • Gotówką lub kartą płatniczą w opłatomacie w Starostwie Powiatowym w Świeciu przy ulicy Hallera 9
  • w poniedziałek, środa , czwartek w godzinach od 7.00-15.00
  • we wtorek w godzinach od 7.00-16.00
  • w piątek w godzinach 7.00-14.00