Strona główna Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnych opublikowanych przez Starostwo Powiatowe w Świeciu (dalej „Polityka Prywatności”): Powiat Świecki.
 2. Aplikacje Powiatu Świeckiego (dalej “Aplikacje”), są instalowane na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Google Play (Android) lub sklepu Apple AppStore (iOS).
 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia WiFi.
 4. Aplikacje mogą korzystać z następujących uprawnień:
  1. Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji użytkownika na mapach, nawigowania względem trasy,
  2. Aparat – uprawnienie używane w celu odczytywanie kodów QR znajdujących się na mapach i atrakcjach realizowanych przez Powiat Świecki,
 5. Aplikacje korzystają z podkładów mapowych dostarczanych przez system Google Maps API. (Polityka prywatności Google inc.).
 6. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji. Na urządzeniu przechowywane są tylko tymczasowe dane potrzebne do poprawnego działania aplikacji.
 7. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy o nie instalowanie Aplikacji lub, jeśli już została zainstalowana, o jej odinstalowanie. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
 8. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store i Apple AppStore. Starostwo Powiatowe w Świeciu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play i Apple AppStore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play i Apple AppStore.
 9. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: promocja@csw.pl.