Strona główna Dożynki wojewódzkie 2017

Dożynki wojewódzkie 2017

Regulamin stoisk komercyjnych

 1. Dożynki Wojewódzkie w Świeciu 2017, odbędą się 3 września 2017 roku w Amfiteatrze od godziny 12:00-19:00 przy ul Sienkiewicza 6, 86-100 Świecie
 2. Organizatorem jest Gmina Świecie, Urząd Marszałkowski oraz Powiat Świecki.
 3. Dożynki Wojewódzkie mają na celu zgromadzić wystawców z następujących grup wystawienniczych: rzemieślników regionalnych, artystów rękodzieł, pszczelarzy, bartników, producentów lokalnych produktów spożywczych oraz stoisk informacyjnych – samorządów, organizacji pozarządowych
 4. Warunkiem  udziału  w  imprezie  jest  dostarczenie  (nadesłanie)  wypełnionej  karty zgłoszenia na adres Organizatora ul Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie bądź e-mailem na adres dwojacka@swiecie.eu  Kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 sierpnia 2017 roku.
 5. Wystawca (zgłaszający) we  własnym  zakresie  organizuje  stoisko. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału miejsca targowego wg specyfikacji asortymentu.
 6. Organizator zapewnia przyłącze energetyczne, po wcześniejszej konsultacji z Wystawcą.
 7. Wystawca  zobowiązany  jest  prowadzić  stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie. Z wyłączeniem Wystawców umieszczonych na terenie amfiteatru, którzy są zobowiązani do pozostania na swoich stanowiskach do zakończenia całości obchodów Dożynek Wojewódzkich Świecie 2017.
 8. Sprzedawca handlujący w trakcie Dożynek Wojewódzkich, powinien prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży bezrachunkowej.
 9. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest przewidziane w godzinach od 7:30 do 9:30 (w czasie rozładunku towaru) oraz na czas załadunku towaru po zakończonej sprzedaży (zakończenie imprezy).
 10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  straty  i  szkody  spowodowane  kradzieżą oraz tzw. siłami wyższymi (wichura, deszcz i inne przyczyny losowe).
 11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  uczestnictwa  Wystawcy,  jeżeli  uzna że oferowany asortyment jest niezgodny z celami Dożynek Wojewódzkich

Załączniki