Środki unijne

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Już są!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW...

Kolejny sukces Powiatu Świeckiego!

29 października 2018r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu opublikowano Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej dla...

Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie

W dniu 09 sierpnia 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z...
Herb Powiatu Świeckiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – tablice informacyjne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW...
Herb Powiatu Świeckiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – aplikacja mobilna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW...
Herb Powiatu Świeckiego

Zapraszamy do składania ofert – aplikacja mobilna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW...
Herb Powiatu Świeckiego

Zapraszamy do składania ofert – tablice informacyjne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW...

Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW...

Powiat Świecki złożył trzy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie

Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-0157/16 ogłoszony w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa...
Dorosłe osoby podczas kursu komputerowego

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim

Powiat Świecki przystąpił do realizacji Projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i...