Środki krajowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019, wcześniej zwane „Schetynówki”

Kolejne środki na drogi

W 2018 roku przebudujemy blisko 23,5 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na...

Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki znalazły się na wstępnej liście rankingowej

W 2017 roku przebudujemy blisko 22 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na...

Umieszczenie dwóch wniosków na liście rankingowej

Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znalazły się na...

Podpisanie umowy

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 05 października 2016 roku...

Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Powiat Świecki z dniem 28 maja 2014 r. zakończył realizację zadania pn. Program termomodernizacji obiektów...