Pracodawco, jeżeli nie zgłosiłeś zatrudnienia obywatela Ukrainy będziesz miał jeszcze jedną...

Przygotowywane są przepisy, które umożliwią podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy,...

Burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar powiatów: wszystkie powiaty. Ważność: od godz. 09:00 dnia 30.06.2021r. do godz. 21:00 dnia 30.06.2021r. Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od...

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy Państwu serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego...

Burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko – dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski. Ważność: od godz. 14:00...

Zamek pokrzyżacki w Nowem

CK “Zamek” w Nowem plac Zamkowy, 86-170 Nowe tel: 523327350Zamek krzyżacki powstał w połowie wieku XIV, po lokacji miasta, w północno-wschodnim narożniku murów miejskich i był...

Silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r. Obszar: województwo kujawsko-pomorskie - wszystkie powiaty Przebieg: Prognozuje się wystąpienie...

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Równać Szanse – Małe Granty

Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i...

Przyjęcie dokumentu Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Wojewodztwie Kujawsko-Pomorskim

18 sierpnia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął dokument „Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” jako element Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na...

Mój pierwszy dom – mieszkania chronione rozpoczęły swoją działalność

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiat Świecki pozyskał środki na realizację projektu „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w...