Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Dyrekcja: Świecie, ul. Sądowa 5; tel. 52 33 15 000; dolwislapark@poczta.wp.plW 1993 roku nad Dolną Wisłą utworzony został Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, w 1998 roku utworzono Chełmiński...

Rezerwat Grabowiec

W pobliżu Sartowic. Ma powierzchnię 27 ha. Jest rezerwatem leśnym. Wyróżnia się licznymi wąwozami i wzniesieniami urozmaicającymi teren. Obszar ten został objęty ochroną ze...

Rezerwat przyrody Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie

Rezerwat leśny Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej...

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

2 czerwca 2010 roku jest szczególną datą w historii ochrony Borów Tucholskich. W tym dniu obradująca w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) zadecydowała o utworzeniu...

Rezerwat przyrody “Dury”

Ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy Dury położony jest 4 km na północ od Osią w pobliżu drogi Osie-Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczający...

Rzeka Wda

Ważnym elementem krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego obok rzeźby terenu i szaty roślinnej są wody powierzchniowe. Obszar parku należy do zlewni Wisły i jej lewego...

Rezerwat leśny Płutowo

Ścisły rezerwat leśny "Płutowo", o powierzchni prawie 18 ha. obejmuje część śródpolnego wcięcia erozyjnego w wysoczyznę morenową bezpośrednio sąsiadującą z doliną Wisły (gmina Chełmno)....

Wały przeciwpowodziowe w gminie Dragacz

Niskie wały przeciwpowodziowe były budowane na tym terenie już w okresie nowożytnym. Największą szkodę Wisła wyrządziła jednak w 1855 r., kiedy to na skutek...

Szlak przyrody w gminie Warlubie

Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierścienicy 570 i 580 cm rosnące przy drodze: Rulewo – Bąkowo na działce ewidencyjnej nr 61 obrębu Bąkowo. Dąb...

Rezerwat Kuźnica

Rezerwat leśny znajduje się w nadleśnictwie Warlubie i zajmuje powierzchnię około 7 ha. Został utworzony w 1965 roku dla zachowania w celach naukowych fragmentu...