Zimorodek

Zimorodki to w przeważającej większości gatunki tropikalnych i subtropikalnych stref klimatycznych. Nasz rodzimy zimorodek (Alcedo atthis) jest jedynym gatunkiem występującym w tak północnych krańcach...

Rezerwat leśny Płutowo

Ścisły rezerwat leśny "Płutowo", o powierzchni prawie 18 ha. obejmuje część śródpolnego wcięcia erozyjnego w wysoczyznę morenową bezpośrednio sąsiadującą z doliną Wisły (gmina Chełmno)....

Zalew Żurski

W  1929 roku w wyniku powstania Elektrowni Wodnej w Żurze utworzony został na Wdzie zbiornik zaporowy o powierzchni 440ha z bogato rozwiniętą linią brzegową...

Rezerwat przyrody Jezioro Ciche

Rezerwat Jezioro Ciche położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie. Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragmenty grądu subkontynentalnego, gdzie niezwykle...

„Czarcie Góry”

Potocznie zwane Diabelcami. Rozpoczynają się w okolicach ujścia Wdy do Wisły. To rozciągające się między Świeciem a Sartowicami urwiste, porośnięte lasem parowy, stoki i klify z których...

Rezerwat biosfery „Bory Tucholskie”

W wyniku starań Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”, Stowarzyszenia „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”, przy wsparciu Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Wdeckiego Parku...

Rezerwat Osiny

Rezerwat ( torfowiskowy ) - o powierzchni ogólnej 21,91 ha. Torfowiska wysokie i przejściowe zajmują przeważający obszar rezerwatu, a stanowiące je drzewostany tworzy głównie olcha czarna,...

Wały przeciwpowodziowe w gminie Dragacz

Niskie wały przeciwpowodziowe były budowane na tym terenie już w okresie nowożytnym. Największą szkodę Wisła wyrządziła jednak w 1855 r., kiedy to na skutek...

Rezerwat geomorfologiczny “Jezioro Fletnowskie”

Rezerwat geomorfologiczny "Fletnowo", o powierzchni ok. 25 ha, leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem Mątawy (gmina Dragacz). Rynna fletnowska ma długość 10 km...

Rezerwat przyrody Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie

Rezerwat leśny Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej...