XII posiedzenia Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Świeckiego

08 marca br. po raz dwunasty w Starostwie Powiatowym w Świeciu zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Burmistrz Świecia...

Kadra Starostwa Powiatowego w Świeciu będzie pracować zdrowo!

Starostwo Powiatowe w Świeciu jako jeden z pięciu pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim otrzymał dofinansowanie do projektu pn. „Pracuj zdrowo”, który ma się przyczynić do...

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

01 lutego br. po raz dziesiąty w Starostwie Powiatowym w Świeciu zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Starosta Świecki...

Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie

Powiat Świecki pozyskał kolejne środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Tym razem dofinansowanie uzyskał projekt pn. „Przebudowa i modernizacja...

Życzenia bożonarodzeniowe

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem – Konstanty Ildefons Gałczyński Przed nami najpiękniejszy okres w roku, Niech więc czas Świąt Bożego...

Obwieszczenie Starosty Świeckiego

Na podstawie art. 10 § 1 i  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2017 r. poz....

Kolejne środki na drogi

W 2018 roku przebudujemy blisko 23,5 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania wyniesie 6 000 000,00 zł. Dwa wnioski złożone przez...

Spotkanie dla przedsiębiorców

Załącznik: Formularz zgloszeniowy ŚTP

Powiat otrzymał dofinansowanie dla projektu „Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju”

Powiat Świecki jako lider w partnerstwie z ośmioma gminami powiatu świeckiego: Gminą Bukowiec, Gminą Jeżewo Gminą Drzycim Gminą Lniano Gminą Osie Gminą Pruszcz Gminą...

Rusza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Świecie-Tuchola

Rusza gruntowna przebudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Tucholę i Świecie. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy odbyło się w piątek...