Ogłoszenie dot. przebudowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu uprzejmie informuje, że rozpoczęła się przebudowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu. Zakończenie prac planowane jest na koniec...

PPK blisko Ciebie

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych...

Ostatnie trzy miesiące z prawem jazdy w kieszeni

Od 5 grudnia nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy, będziemy mogli je mieć w telefonie. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał 4 września...

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie...

UWAGA! OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA MIEJSC STAŻOWYCH W 2020 r. 1.Staż w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)", Poddziałanie 1.1.1...

Powiat Świecki złożył 4 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie – Nabór nr...

Powiat Świecki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożył cztery wnioski aplikacyjne o dofinansowanie następujących zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo” Łączna wartość...

Raport marszałka Piotra Całbeckiego z wdrażania pakietu antykryzysowego: biznes, służba zdrowia,...

Jeszcze we wrześniu do małych firm w całym województwie trafią pierwsze mikrogranty inwestycyjne finansowane w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Kujawsko-pomorski wojewódzki program przeciwdziałania epidemii...

Estakada w Przechowie oficjalnie otwarta!

4 września miało miejsce oficjalne otwarcie estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 w Przechowie. Była to jedna z najbardziej znaczących inwestycji...

Powiat Świecki otrzyma kolejne dofinansowanie

02 września 2020r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu opublikowano Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej dla konkursu RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20 na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych. Zarząd Województwa...

Powiat Świecki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Dnia 02 września 2020r. Powiat Świecki otrzymał 5 015 488,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma przeciwdziałać skutkom związanym z COVID-19. Otrzymane...