Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki znalazły się na wstępnej liście...

W 2017 roku przebudujemy blisko 22 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania wyniesie 5 100 000,00 zł. Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki...

Umieszczenie dwóch wniosków na liście rankingowej

Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znalazły się na Wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu...

Podpisanie umowy

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 05 października 2016 roku została podpisana umowa o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach...

Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Powiat Świecki z dniem 28 maja 2014 r. zakończył realizację zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 279 408 zł,...

Trwa realizacja zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Trwa realizacja zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego. Na współfinansowanie tego przedsięwzięcia zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...

Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Powiat Świecki w dniu 31.05.2012 roku złożył wniosek aplikacyjny na dofinasowanie zadania pn. „Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego” . Niniejszy wniosek został złożony w...

Złożenie wniosku aplikacyjnego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie W dniu 31 grudnia 2015 roku Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny na realizację zadania...

Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu  Powiat Świecki w lipcu 2016 roku złożył wniosek aplikacyjny pn. „Termomodernizacja budynku...

Seans o funduszach

Seans o funduszach. MR przygotowało filmy dotyczące pozyskiwania środków europejskich Jak zdobyć wsparcie z funduszy europejskich, kto może liczyć na dofinansowanie, a także gdzie szukać...

Wyróżnienie i podziękowanie dla Wicestarosty Barbary Studzińskiej

9 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się XLIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Programy Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego podsumowujące perspektywę finansową 2007-2013. Wicemarszałek...