Agro-Market24

Pragniemy poinformować o nowoczesnej platformie Agro-Market24, skierowanej głównie do producentów rolnych. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, sprawdzanie cen produktów rolnych, a...

Już są!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez...

Kolejny sukces Powiatu Świeckiego!

29 października 2018r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu opublikowano Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej dla konkursu na przebudowę dróg lokalnych - gminnych i powiatowych. Powiat...

Przebudowa drogi Jaszczerek – Lipinki – Dąbrowa ukończona.

Mieszkańcy Powiatu Świeckiego mogą cieszyć się ponad 15 kilometrami przebudowanej drogi. – Wartość inwestycji brutto to 10 699 990,18 zł – mówi Starosta Świecki Franciszek Koszowski. W ramach powyższego...

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorców

Brak środków? Fundusze unijne na start i rozwój firmy będą zawsze. Zmienia się tylko ich formuła.   Strategią unijną jest rozwijanie produktów finansowych zwrotnych. Pieniądze z pożyczek unijnych...

Powiat Świecki liderem w Województwie!

Powiat Świecki najwyżej spośród powiatów w Województwie Kujawsko-Pomorskim! Czasopismo "Wspólnota" opublikowało właśnie wyniki rankingu "Samorządowi liderzy inwestycji 2015-2017". Powiat Świecki zajął w nim wysokie 36....

Mieszkańcy mogą cieszyć się kolejną wyremontowaną drogą

Mieszkańcy Powiatu Świeckiego mogą cieszyć się kolejnymi kilometrami przebudowanej drogi powiatowej. W miniony piątek Starosta Świecki był obecny na odebraniu drogi Drzycim - Sierosław. W...

Powiat Świecki przyjazny ekonomii społecznej!

Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej spotkały się 13 września w Toruniu na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej. W trakcie konferencji marszałek Piotr...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej

Załącznik do uchwały Nr 138/1104/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 września 2018 r. ZARZĄD POWIATU ŚWIECKIEGO Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie

W dniu 09 sierpnia 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania. Gmina...