Program „Stabilne zatrudnienie”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" wpisującego się w standardy Konwencji...

Dotacje na miejsca pracy w NGO i spółdzielniach

OWES TŁOK rozpoczął trzeci nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych - czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych...

Powiat Świecki na VIII miejscu

11 i 12 maja br. w Kołobrzegu odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Obecni na tym wydarzeniu delegaci przyjęli 6 stanowisk w sprawach...

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Ponad 20 milionów na przebudowę dróg

21 kwietnia 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej...

Powiaty Świecki oraz Jarosławski nawiązały współpracę

Starostowie powiatów jarosławskiego Tadeusz Chrzan i świeckiego Franciszek Koszowski wraz z Wicestarostą Barbarą Studzińską podczas uroczystej sesji rad obu powiatów 20 kwietnia 2017 r. podpisali...

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

W dniu 19 kwietnia 2017 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9 w godzinach 9.00-11.30 (sala 201  piętro I)...

Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

W dniu 31 marca 2017 roku w Toruniu Powiat Świecki podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Instytucją Zarządzającą) na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy...

Obwieszczenie

WGK.III.683.2.4.2017 Świecie dn. 06.04.2017 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2016 r. poz. 23...