Ponad 20 milionów na przebudowę dróg

21 kwietnia 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej...

Powiaty Świecki oraz Jarosławski nawiązały współpracę

Starostowie powiatów jarosławskiego Tadeusz Chrzan i świeckiego Franciszek Koszowski wraz z Wicestarostą Barbarą Studzińską podczas uroczystej sesji rad obu powiatów 20 kwietnia 2017 r. podpisali...

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

W dniu 19 kwietnia 2017 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9 w godzinach 9.00-11.30 (sala 201  piętro I)...

Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

W dniu 31 marca 2017 roku w Toruniu Powiat Świecki podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Instytucją Zarządzającą) na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy...

Obwieszczenie

WGK.III.683.2.4.2017 Świecie dn. 06.04.2017 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2016 r. poz. 23...

Wpisz projekt do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

Starosta Świecki realizując założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza zainteresowane instytucje/organizacje/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową do składania propozycji projektowych dot. działań finansowanych...

Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki znalazły się na wstępnej liście...

W 2017 roku przebudujemy blisko 22 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania wyniesie 5 100 000,00 zł. Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki...

Umieszczenie dwóch wniosków na liście rankingowej

Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znalazły się na Wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu...

Podpisanie umowy

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 05 października 2016 roku została podpisana umowa o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach...

Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Powiat Świecki z dniem 28 maja 2014 r. zakończył realizację zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 279 408 zł,...