„Kujawsko-Pomorska Akademia Młodych Liderów”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Akademia Młodych Liderów.” Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich z województwa...

Uwaga na paragony kelnerskie

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona...

Powiat Świecki otrzyma dofinansowanie!

Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16 ogłoszony w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył wniosek o dofinansowanie...

Powiat Świecki otrzyma dotację ze środków unijnych!

5 853 110,82 zł - tej wielkości dotację ze środków unijnych otrzyma Powiat Świecki na realizację projektu "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego...

IX posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

04 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się kolejne - IX posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Starosta...

Program „Stabilne zatrudnienie”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" wpisującego się w standardy Konwencji...

Dotacje na miejsca pracy w NGO i spółdzielniach

OWES TŁOK rozpoczął trzeci nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych - czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych...

Powiat Świecki na VIII miejscu

11 i 12 maja br. w Kołobrzegu odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Obecni na tym wydarzeniu delegaci przyjęli 6 stanowisk w sprawach...

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...