Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych!

Dziś Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych - święto mające  na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w bezinteresowną pomoc i zachęcanie do większej symbiozy...

Otwarty konkurs ofert nr 4 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020...

Otwarty konkurs ofert nr 3 na realizacje zadania w zakresie wspierania...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania w zakresie działalności...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizacje zadania w zakresie działalności...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3 i 4 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 1 Nazwa...

Powiat Świecki laureatem nagrody “Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”!

Z udziałem przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia, przewodniczącej sejmikowej Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Katarzyny Lubańskiej...