Strona główna
Mapa serwisu

 Poradnik dla Klienta
  · Katalog spraw
  · Numery telefonów
  · Europejski Kodeks Dobrej Administracji
 Kontakt
 Dyżury aptek
 Nieodpłatna Pomoc Prawna
 Aktualności
 Starostwo
  · Podstawowe zadania
  · · Starosta
  · · Wicestarosta
  · · Sekretarz Powiatu
  · · Skarbnik Powiatu
  · Wydziały
  · · Wydział Architektury i Budownictwa
  · · · Zadania wydziału
  · · · Personel wydziału
  · · · Gminy Powiatu Świeckiego
  · · Wydział Organizacyjny
  · · Wydział Finansowy
  · · Biuro Rady
  · · Samodzielne stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej
  · · Biuro Prawne
  · · Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  · · Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  · · Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · Wydział Komunikacji i Dróg
  · · Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  · · Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  · · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  · Jednostki organizacyjne
 Rada Powiatu
  · Komisje
  · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · Komisja Polityki Finansowej
  · · Komisja Rewizyjna
  · Zarząd
  · Prawo lokalne
 Powiat
  · Województwo
  · Lokalizacja
  · Dane o powiecie
  · Historia
  · Związki i stowarzyszenia
  · Środowisko naturalne
  · Gminy
  · · Gmina Bukowiec
  · · Gmina Dragacz
  · · Gmina Drzycim
  · · Gmina Jeżewo
  · · Gmina Lniano
  · · Gmina Nowe
  · · Gmina Osie
  · · Gmina Pruszcz
  · · Gmina Świecie
  · · Gmina Świekatowo
  · · Gmina Warlubie
  · · Dane teleadresowe Gmin Powiatu Świeckiego
 Promocja i turystyka
  · Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
  · Kalendarz Imprez
  · Strategia Promocji Powiatu Świeckiego
  · Interaktywna mapa powiatu
  · Wypoczynek w SP w Serocku
  · Powiat Świecki-Twoja Przyszłość
  · Publikacje
  · Wsparcie kultury i sportu w ramach promocji powiatu
  · V Kongres Kociewski
  · Atrakcje powiatu
  · Noclegi
 Patronat Starosty Świeckiego
 Inauguracja Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim-Powiat Świecki
 Rozwój lokalny
 Strategia ORSG
  · V posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego
  · Pliki do pobrania
  · W jaki sposób możliwe jest uwzględnienie kolejnych projektów na Liście podstawowej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Świeckiego?
 Fundusze strukturalne
  · RPO 2007-2013
  · RPO 2014-2020
  · NPPDL 2011-2014
  · NPPDL 2008-2011
  · NFOŚiGW
  · POKL 2007-2013
  · · „Rozwiń Skrzydła” Powiatowy Urząd Pracy 2008r.
  · · „Skuteczni dla innych” Powiatowy Urząd Pracy 2008r.
  · · „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” PZEAS
  · · „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty dla samorządowców z terenu byłego województwa bydgoskiego” PZEAS 2008/2009r.
  · · „Rozwiń Skrzydła” Powiatowy Urząd Pracy 2009r.
  · · „Skuteczni dla innych” Powiatowy Urząd Pracy 2009r.
  · · „Aktywni na rynku pracy” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2009r.
  · · „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w JST z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” Starostwo Powiatowe w Świeciu 2009r.
  · EFS 2006
  · · 'Szansa dla żaka III'
  · · 'Klucze do rynku pracy - 2006'
  · · 'Nowy Start - 2006'
  · ZPORR 2004-2006
  · Młodzi górą
  · · Aktualności
  · · Dokumenty do pobrania
  · · Kontakty
  · · Program Operacyjny Kapitał Ludzki - portal funduszy europejskich
  · PFRON 2016
  · PROW 2014-2020
  · Przebudowy dróg 2016-2019
 Projekt: „Aktywnie konsultujemy – lepiej współpracujemy”
 Tereny inwestycyjne Powiatu Świeckiego
  · Gmina Bukowiec
  · Gmina Dragacz
  · Gmina Drzycim
  · Gmina Jeżewo
  · Gmina Lniano
  · Gmina Nowe
  · Gmina Warlubie
  · Gmina Osie
  · Gmina Świecie
  · Gmina Świekatowo
  · Gmina Pruszcz
 Zdrowie
  · Program Ochrony Zdrowia
  · NZOZ 'Nowy Szpital'
  · Programy profilaktyczne
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · Mammobus
 Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 Sport
  · Koszykówka
  · Lekkoatletyka
  · Komunikaty Klasyfikacyjne Ligi Obrony Kraju
  · Piłka nożna
 Galeria
 Pogoda
 Odnośniki
 Kociewie
 Firmy i instytucje
  · Urzędy i Instytucje
  · Gastronomia
  · Noclegi
  · Komunikacja
  · Stacje paliw
  · Kultura
  · Urzędy pocztowe
  · Parafie rzymskokatolickie
  · Służba zdrowia
  · Apteki
  · Weterynaria
  · Edukacja
  · Policja
  · Straż pożarna
 Stowarzyszenia
 Mapa serwisu
 Pliki do pobrania
  · Sprawozdania
  · · Sprawozdanie sporządzone na dzień 31.12.2007 z dokonanych umorzeń jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych
  · Harmonogram dyżuru aptek na 2009 rok
  · · Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2009 rok
  · Test
  · Album - Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w roku 2009


sekretariat@csw.pl Copyright © 2006 by Logonet