Strona główna   Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkty Nieodpłatnej pomocy Prawnej
 • Dla kogo?
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • -osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • -kombatanci,
 • -weterani,
 • -zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

 • Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 • Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 • Podstawa prawna
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255), stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Łącznie utworzonych zostanie 1524 punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).


Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:


Osie
ul. Dworcowa 6
pokój nr 11
Czwartek: 8:00 - 12:00

Drzycim
ul. Podgórna 10
pokój nr 1
Piątek: 8:00 - 12:00

Lniano
ul. Wyzwolenia 9
Środa: 10:00 - 14:00

Świekatowo
ul. Dworcowa 20A
pokój nr 13
do 30.06.2017 r.
Poniedziałek: 10:00 - 14:00
Wtorek: 9:00 - 13:00
od 01.07.2017 r.
Poniedziałek: 10:00 - 14:00

Bukowiec
ul. Dworcowa 7
Środa: 10:00 - 14:00
Piątek: 13:00 - 17:00

Pruszcz
ul. Sportowa 1
do 30.06.2017 r.
Czwartek: 15:00 - 19:00
od 01.07.2017 r.
Wtorek: 9:00 - 13:00
Czwartek: 13:00 - 17:00

Nowe
Plac Św. Rocha 5
pokój nr 3
Wtorek: 12:00 - 16:00
Czwartek: 9:00 - 13:00

Warlubie
ul. Dworcowa 15
pokój nr 2
Poniedziałek: 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00

Dragacz
Dragacz 7A
budynek B, pokój nr 11
Piątek: 14:00 - 18:00

Jeżewo
ul. Świecka 12
pokój nr 21
Poniedziałek: 9:00 - 13:00
Wtorek: 10:00 - 14:00

Świecie
UWAGA - Uprzejmie informujemy, że od 16 sierpnia punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zostanie przeniesiony z ul. Wojska Polskiego 173 do siedziby Starostwa Powiatowego (ul. Gen. Józefa Hallera 9). Zapraszamy do pokoju nr 309 (II piętro).

Poniedziałek: 8:00 - 12:00
Wtorek: 14:00 - 18:00
Środa: 8:00 - 12:00
Czwartek: 14:00 - 18:00
Piątek: 8:00 - 12:00

 

poleć artykuł wersja do druku  

sekretariat@csw.pl Copyright © 2006 by Logonet