Strona główna   Archiwum newsów
Nagrody Starosty Świeckiego zostały wręczone!


W dniu 21.12.2106 r. odbyło się posiedzenie zespołu ds. przyznania nagród Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia.


Wszystkie kandydatury otrzymały jednogłośną akceptację Komisji tym samym do nagrody Starosty wytypowano:

 

-    KATEGORIA OFIARNOŚĆ I ODWAGA

Lp.

podmiot zgłaszający wniosek

dane kandydata:

1

Starosta Świecki

Henryk Porożyński

Uzasadnienie:

Pan Henryk Porożyński od 10 lat prowadzi Szkolne Koło Caritas w Osiu, które skupia około 50 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Osiu.

Celem koła jest wychowanie dzieci i młodzieży do aktywnego, twórczego i odpowiedzialnego życia w lokalnym środowisku oraz pomoc skierowana do najuboższych, samotnych lub potrzebujących okresowego wsparcia, nie tylko materialnego.

Pan Henryk Porożyński jest inicjatorem wielu akcji charytatywnych. Organizuje je w sposób przemyślany, polegający na dokładnym rozpoznaniu potrzeb i wierze w wartość każdego ludzkiego istnienia. Działalność koła, skupia się na jak na najszybszej pomocy potrzebującym, zapobieganiu biedzie i krzywdzie. Pomoc jaką niesie wraz ze swoimi podopiecznymi, niejednokrotnie stanowi „koło ratunkowe”, które rzucane potrzebującym w odpowiednim momencie, ratuje przed wykluczeniem społecznym. Pan Porożyński nie tylko sam czyni dobro ale też uczy młodzież jak pomagać z zachowaniem jak największego szacunku dla obdarowanych.

Za swoją działalność  Henryk Porożyński w roku 2006 otrzymał nagrodę „Ubi Caritas”
w kategorii „Świadectwo Caritas ” przyznawaną przez Caritas Polska.

W 2007 r. zwyciężył w plebiscycie „Człowiek Roku 2006” organizowanym przez „Czas Świecia”.


 

-    KATEGORIA OCHRONA ZDROWIA

Lp.

Podmiot zgłaszający wniosek

Dane kandydata:

1

Starosta Świecki

Alicja Frank

Uzasadnienie:

Pani Alicja Frank od 1999 r. jest Prezesem Zarządu  Świeckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Koło zrzesza ok 100 członków. Dzięki zaangażowaniu i wieloletniej pracy Pani Frank osoby niewidome i niedowidzące integrują się, aktywizują i usamodzielniają. Dzięki organizowanym od lat turnusom rehabilitacyjnym osoby z wadami wzroku uczą się samodzielności, orientacji przestrzennej oraz czynności dnia codziennego. W siedzibie Koła odbywają się szkolenia, uroczystości patriotyczne, spotkania integracyjne, kluby książki mówionej i wiele innych wydarzeń, które pozwalają członkom Związku wyjść z domu spotkać się z innymi ludźmi.

Pani Frank dla swoich podopiecznych organizuje dostosowane specjalnie dla nich wyjazdy kulturalne i krajoznawcze aby mogli zwiedzać i jak najpełniej poznawać nowe miejsca.
Na działalność Koła, sprzęt i turnusy rehabilitacyjne Pani Alicja pozyskuje środki zewnętrzne.

W roku 2016r. Świeckie Koło Polskiego Związku Niewidomych obchodziło 65 lat. Nie byłoby to możliwe bez osobistego zaangażowania Prezesa Zarządu - Pani Alicji Frank.


 

-    KATEGORIA KULTURA I SZTUKA

Lp.

Podmiot zgłaszający wniosek

Dane kandydata:

1

Starosta Świecki

Lidia Dobrowolska

Uzasadnienie:

Pani Lidia Dobrowolska jest inicjatorką utworzenia i Prezesem Zarządu Towarzystwa Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sukcesja” oraz Społecznym Opiekunem  Zabytków
z nadania Starosty Powiatu Świeckiego ( w 2012 r) Jest osobą  zaangażowaną w ochronę wartości kulturowych na terenie Powiatu Świeckiego.

Działa na wielu polach. Obecnie koncentruje się na uporządkowaniu ewangelickiego cmentarza w Zbrachlinie, jednak poświeciła się również innym inicjatywom, np. promocji zabytków sakralnych w sanktuarium w Topolnie, starodrzewowi w parku w Sartowicach (drzewa są jej największą pasją), a także zachowaniu zabytkowej stajni w Bąkowie.

Działania Pani Dobrowolskiej, realizowane pod szyldem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sukcesja”, znajdują uznanie lokalnej społeczności. Większość z nich intryguje lokalne media, dzięki czemu szacunek, jaki okazuje ona naszej kulturze, nabiera rozgłosu. Daje to nadzieję, że podobne cele postawią sobie w przyszłości kolejne pokolenia mieszkańców powiatu świeckiego.

Jest inicjatorem i organizatorem wydarzeń kulturalnych w ramach corocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, sesji naukowych w Rulewie i Lubostroniu, koncertów organowych
z nagraniem płyty w Sanktuarium Maryjnym w Topolnie i działań na rzecz utworzenia Parku Pamięci w Zbrachlinie.

Podejmuje interwencje w przypadku obiektów zabytkowych, zagrożonych destrukcją lub niewłaściwym zagospodarowaniem otoczenia – Rulewo, Sartowice, Zbrachlin.

Organizuje obozy dla młodzieży w ramach programu NID „Wolontariat dla dziedzictwa”.

Pani Dobrowolska jest też autorką publikacji:

-    „Topolno – od rezydencji ziemiańskiej do ‘resztówki’ z ogrodem przyklasztornym. Koncepcja rewitalizacji  zabytkowego zespołu zieleni” [w] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 15, Bydgoszcz 2010

-    „Paulińskie skarby sztuki sakralnej w Topolnie w świetle odkrycia pierwotnych malowideł” [w] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 18, Bydgoszcz 2015

-    „Nieznane karty historii sztuki paulińskiej w świetle odkrycia pierwotnych malowideł na emporze organowej w sanktuarium maryjnym w Topolnie” [w] Studia Claromontana (Studia Jasnogórskie), rocznik 32, Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2016

-    Opracowanie zasobu zespołów dworsko- i pałacowo parkowych na potrzeby Informatora turystycznego powiatu świeckiego, Świecie 2016

Wyróżnienie Pani Dobrowolskiej przez Starostę Świeckiego będzie kolejną okazją do promocji kultywowanych przez nią wartości.

 

-    KATEGORIA KULTURA FIZYCZNA

Lp

Podmiot zgłaszający wniosek

Dane kandydata:

1

Wójt Gminy Warlubie

Eliza Megger

Uzasadnienie:

Eliza Megger to  lekkoatletka, Mistrzyni Polski Juniorek 2016 w biegach. Promuje Powiat Świecki poprzez swoje osiągnięcia sportowe. Pomimo, iż jest zawodniczka OLIMPII Grudziądz pamięta o tym, że pochodzi z Warlubia.

Największe osiągnięcia

-    Rekord Polski ustanowiony na Halowych Mistrzostwach Polski w Spale na dystansie 2000 m    (12-14.02.2016)

-    Złoty medal wśród juniorek na dystansie 4 kilometrów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Łodzi (26.11.2016)

-    35. miejsce na dystansie 4 kilometrów, jako juniorka wśród seniorów  podczas Mistrzostw Europy w biegach przełajowych we włoskiej miejscowości Chia. W rywalizacji U-20 uzyskała czas 13:42. (10-11.12.2016  Chia - Włochy)

-    I miejsce na dystansie 4 kilometrów, podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łodzi, uzyskując tym samym kwalifikację do grudniowych mistrzostw Europy we włoskim Chia. (26.11.2016r.) czas 13:55

  1. Wicemistrzostwo województwa w sztafetowych biegach przełajowych. (10.2015 )

-    7 miejsce na  European Youth Olympia Festiwal Tbilisi 2015 (Gruzja)- czas 10:46.05 (07/2015)

-    Srebrny medal (czas 6.35,05) dystans 2000 m - HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW - TORUŃ (02/2015)

-    I miejsce MITYNG – TORUŃ dystans 600 m. (1.37,66) (01/2015)

 

 

poleć artykuł wersja do druku  

sekretariat@csw.pl Copyright © 2006 by Logonet