Strona główna   Patronat Starosty Świeckiego
Patronat Starosty Świeckiego

Informacje dla ubiegających się o Patronat 
Starosty Świeckiego
 
Patronat Starosty Świeckiego  może zostać udzielony w celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń i inicjatyw odbywającym się w Powiecie Świeckim, a w uzasadnionych sytuacjach poza  terenem powiatu.

Patronatem objęte mogą zostać  najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu co najmniej powiatowym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatu, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji powiatu.
 
Patronatem  nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.
 
Wnioski o przyznanie Patronatu Starosty Świeckiego należy składać najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

W przypadku otrzymania  Patronatu Starosty Świeckiego  organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Powiatu Świeckiego w zakresie m.in. wykorzystania herbu/loga Powiatu Świeckiego na produktach służących promocji turystyki regionu, takich jak: druki, filmy i inne środki audiowizualne, strony internetowe, plansze, fotogramy, gadżety, ekspozycje targowe, itp. polach eksploatacji wskazanych we wniosku.

Po zakończeniu wydarzenia należy  przedstawić dokumentacje fotograficzną  prezentującą w jaki sposób herb/logo powiatu były promowane/wykorzystywane w trakcie trwania wydarzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 56 83 165.


Wniosek o patronat Starosty Świeckiego:

poleć artykuł wersja do druku  

sekretariat@csw.pl Copyright © 2006 by Logonet