Informacja dotycząca właścicieli lasów niepaństwowych, w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych

4711

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo “Informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w sprawie zaobserwowanego wzrostu szkód spowodowanego występowaniem kornika ostrozębnego w drzewostanach sosnowych”.

Pismo dotyczy właścicieli lasów z całego terenu powiatu świeckiego.

Załączniki