Dzień Pracownika Socjalnego

383
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy Państwu serdeczne życzenia wytrwałości i satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społeczności lokalnej.
Dziękujemy za trud i poświęcenie z jakim służycie społeczeństwu. Życzymy, aby wysiłki były zauważone i doceniane przez mieszkańców. Prosimy przyjąć życzenia samych sukcesów, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową pracę na rzecz naszego Powiatu.
Z wyrazami szacunku i uznania
Starosta Świecki
Franciszek Koszowski
Wicestarosta Świecki
Barbara Studzińska