Tereny inwestycyjne Gminy Lniano

11290

Szanowni Państwo.

Gmina Lniano ma dla Państwa do zaoferowania działkę nr 3/1 o powierzchni 8,6000 ha zlokalizowaną w Lnianku, obręb ewidencyjny Mszano. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wiodąca funkcja terenu to funkcja rolnicza terenów otwartych, jednakże istnieje możliwość ubiegania się o wydanie warunków zabudowy na inne cele. Gmina Lniano jest zainteresowana przeznaczeniem działki do dzierżawy pod budowę farmy fotowoltaicznej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, gmina Lniano, miejscowość Lnianek, obręb ewidencyjny Mszano. Działka nr 3/1 ma powierzchnię 8,6000 ha, w tym RIVb 4,0900 ha, RV 3,8200 ha, PSIV 0,1200 ha, N 0,5700 ha. Powierzchnia i oznaczenie wynikające  księgi wieczystej i ewidencji gruntów są zgodne. W bezpośrednim sąsiedztwie występują tereny wykorzystywane rolniczo oraz teren po zrekultywowanym wysypisku śmieci. Przedmiotowa działka obecnie jest wykorzystywana rolniczo. Działka zlokalizowana jest w odległości ok. 1,3 km od drogi powiatowej nr 1211 C Tleń-Lniano.