Tereny inwestycyjne gmina Warlubie

11340

POŁOŻENIE

Warlubie
Miasto/gmina Warlubie
Powiat świecki
Województwo Kujawsko-pomorskie

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)  25 ha
Kształt działki Wielokąt

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Właściciel / właściciele Skarb Państwa – Powiat Świecki, Gmina Warlubie, osoby prywatne
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Nie, jest studium zagospodarowania przestrzennego miasta
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI

Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] R-RIIIb – 5,05 ha, R-RIVa – 19,28 ha, R-RIVb – 1,72 ha, R-RV – 4,32 ha, R-RIV – 0,46 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Grunty orne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga wojewódzka nr 214 Warlubie- Łeba (szerokość jezdni od 6 m do 10 m)nawierzchnia asfaltowa
Droga powiatowa nr 1223C (szerokość jezdni 5 m) nawierzchnia asfaltowa
Droga gminna nr 030208C(szerokość jezdni 4 m)nawierzchnia asfaltowa
Autostrada / droga krajowa [km]
Autostrada A1 (Węzeł Warlubie 0,500 km)
Droga krajowa nr 91 (Gdańsk – Łódź, 2,3 km) Droga krajowa nr 5 w budowie Nowe Marzy 19 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Port śródlądowy w Grudziądzu (15 km)
Port śródlądowy w Bydgoszczy (40 km)
Morski Port Gdańsk S.A. (90 km)
Morski Port Gdynia S.A. (100 km)
Kolej [km] 2 km
Bocznica kolejowa [km] 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy (96 km)
Port Lotniczy w Bydgoszczy (84 km)
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Bydgoszcz (80 km) siedziba Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

Elektryczność na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza elektrycznego od granicy terenu [m] 1000
Napięcie [kV] 2 x 10 MW istnieje możliwość przyłączenia do 3-fazowej sieci elektroenergetycznej WN-110 kV
Dostępna moc [MW] 2 x 10 MW istnieje możliwość przyłączenia do 3-fazowej sieci elektroenergetycznej WN-110 kV
Gaz na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza gazowego od granicy działki [m] Gaz Wariant I – Zasilenie poprzez gazociąg średniego ciśnienia dn 125 PE zlokalizowany w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 214
Wartość kaloryczna [kw/Nm3] b.d
Średnica rury [mm] b.d
Dostępna objętość [Nm3/h] b.d
Woda na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza wody od granicy terenu [m] b.d
Dostępna objętość (woda) b.d
Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza kanalizacji od granicy terenu [m] 50-600m
Dostępna objętość (kanalizacja) Według zgłoszonego zapotrzebowania
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) T
Telefony (T/N) T
Odległość przyłącza telefonicznego od granicy terenu [m] Przy granicy działki

UWAGI

Operator jest w stanie zapewnić określone przez inwestora media w przeciągu maks. 6 miesięcy.
Teren posiada pełną infrastrukturę techniczna.
Energia elektryczna Przy zapotrzebowaniu na poziomie 2 x 10 MW istnieje możliwość przyłączenia do 3-fazowej sieci elektroenergetycznej WN-110 kV ENEA Operator z GPZ Warlubie. Woda Istnieje możliwość poboru wody na poziomie wyższym i zwrot wody po wykorzystaniu jej do celów przemysłowych i oczyszczeniu we własnej oczyszczalni ścieków. Gaz Wariant I – Zasilenie poprzez gazociąg średniego ciśnienia dn 125 PE zlokalizowany w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 214.Okres przyłączenia 8 miesięcy Przez teren gminy Warlubie przebiega także linia kolejowa nr 131 (Chorzów Batory – Tczew. Trasa jest traktem o znaczeniu państwowym. Pod względem technicznym jest to linia magistralna, dwutorowa i zelektryfikowana. Linia przebiega w VI paneuropejskim korytarzu transportowym i jest ujęta w systemach: AGC (międzynarodowe linie – E dla transportu pasażerskiego) i AGTC (międzynarodowe linie transportu kombinowanego), jako linia uzupełniająca. Na linii tej odbywają się przewozy pasażerskie oraz towarowe. W obszarze gminy Warlubie znajduje się również stacja kolejowa zlokalizowana w miejscowości Warlubie.
Więcej informacji znajduje się pod linkami:

Załączniki