Tereny inwestycyjne gmina Osie

3810
Tereny inwestycyjne o wiodącej funkcji mieszkaniowej, miejscowości: Wierzchy, Łążek, Tleń, Osie, Miedzno, Brzeziny, Wałkowiska o łącznej powierzchni 12,31 ha.
Tereny inwestycyjne o wiodącej funkcji produkcyjno – usługowej, miejscowości: Osie, Miedzno, Łążek o łącznej powierzchni 10,68 ha.